Solární sestava Vitosol 300-FM na ohřev pitné vody s podporou vytápění

Ikona
Sestava Vitosol 300-TM: typ SP3C

Solární sestava pro ohřev pitné vody Vitosol 300-TM s podporou pro vytápění a typem kolektorů SP3C je vhodná zejména pro modernizaci a novostavbu. Svou velikostí, výkonem a cenou je určen pro použití v rodinných domech.

 • Systém se skládá z trubicových kolektorů a bivalentního zásobníku Vitocell 340-M a 360-M..
 • Solární regulace je integrována v čerpací stanici Solar-Divicon a předem namontována na nádrži zásobníku.
 • Vysoce účinný vakuový trubicový kolektor na principu Heatpipe s teplotním odpojováním vakuových trubic ThermProtect pro vysokou provozní bezpečnost.
 • Těleso zásobníku z oceli se smaltováním Ceraprotect pro trvalou ochranu proti korozi.
 • Vysoce výkonný plochý kolektor s proměnlivou absorpční vrstvou ThermProtect.
 • Kolektory splňují poždavky státních dotačních programů.

Od 320 577 Kč (s DPH 21%)

Od 264 940 Kč (bez DPH)

Skladem

Varianty

Ikona

S tabulkou lze pohybovat do stran

Kat. číslo Název Regulace Plocha absorbéru Zásobník Cena bez DPH Poptat
SK06939 Vitosol 300-TM SP3C Vitosolic 200 2 / 6,06 m² Vitocell 340-M / 750l 264 940 Kč Poptat
SK06941 Vitosol 300-TM SP3C Vitosolic 200 2 / 6,06 m² Vitocell 360-M / 750l 281 850 Kč Poptat
SK06940 Vitosol 300-TM SP3C Vitosolic 200 3 / 9,09 m² Vitocell 340-M / 950l 342 100 Kč Poptat
SK06942 Vitosol 300-TM SP3C Vitosolic 200 3 / 9,09 m² Vitocell 360-M / 950l 363 360 Kč Poptat
SK07173 Vitosol 300-TM SP3C Modul SDIO/SM1A 2 / 6,06 m² Vitocell 340-M / 750l 259 650 Kč Poptat
SK07175 Vitosol 300-TM SP3C Modul SDIO/SM1A 2 / 6,06 m² Vitocell 360-M / 750l 276 270 Kč Poptat
SK07174 Vitosol 300-TM SP3C Modul SDIO/SM1A 3 / 9,09 m² Vitocell 340-M / 950l 336 570 Kč Poptat
SK07176 Vitosol 300-TM SP3C Modul SDIO/SM1A 3 / 9,09 m² Vitocell 360-M / 950l 357 830 Kč Poptat

Jednoduchá příprava teplé vody

Tanto sestava představuje ekonomicky výhodné řešení šetrné k životnímu prostředí pro ohřev pitné vody s využitím bezplatné energie ze slunce. Systém se skládá ze dvou plochých kolektorů, čerpací stanice Solar-Divicon a bivalentního zásobníku pitné vody Vitocell 340-M a 360-M.

Výmenník tepla Duotec

Kolektor pracuje na základě principu Heatpipe, při kterém neproudí solární médium přímo v trubici. Místo toho cirkuluje v měděné trubce pod absorbérem teplonosné médium, které se během slunečního záření odpařuje a teplo je odevzdáváno výměníkem tepla Duotec na solární médium. Tento způsob zaručuje optimální přenos tepla.

Technologie ThermProtect

Disponuje automatickým teplotním vypínáním ThermProtect, které zabraňuje přehřátí kolektorů při sníženém odběru tepla a silném slunečním žáření. Tím je Vitosol 300-TM vhodný také pro budovy, které nejsou v provozu po celý rok, například pro obytné domy po dobu dovolených.

Bivalentní zásobník

Zásobníkový ohřívač vody s odolnou vrstvou smaltu Ceraprotect pracuje se dvěma separátními topnými spirálami, které jsou připojeny přímo na solární systém. Pitná voda je doplňkově ohřívána topným kotlem přes topnou spirálu. Solární okruh je již od výrobce vybaven čerpací stanicí se solární regulací Vitosolic 100, typ SD1 nebo SM1 Modul solární regulace.

Mám dotaz na tento produkt
Tel

Nevíte si rady?

Zavolejte nám. Postaráme se o vás včetně servisu.

Technické parametry

Typ kolektoru SP3C trubicový
Počet kolektorů / Plocha absorbéru 2 / 6,06 m² | 3 / 9,09 m²
Zásobník Bivalentní Vitocell 340-M / 360-M
Objem zásobníku 750 a 950 litrů
Regulace Vitosolic 200 nebo modul SM1
Integrovaná čerpací stanice Solar-Divicon s čerpadlem
Podpora vytápění ano
Technické parametry pro SP3C viz: Vitosol 200-FM

Ke stažení

VIESSMANN

Se společností Viessmann spolupracujeme již řadu let. Tato německá společnost je předním mezinárodním výrobcem systémů vytápěcí, chladicí a klimatizační techniky, založená roku 1917. Stejně jako my, Viessmann je rodinným podnikem, a proto klade důraz na zodpovědné jednání nejen vůči svým zákazníkům, ale i vůči životnímu prostředí. I v budoucnu chce Viessmann patřit k těm, kteří přinášejí nové inovační techniky a postupy ohledně vytápěcích i chladících systémů.

Během mnoha let naší spolupráce jsme si vybudovali silný obchodní vztah, a Viessmann se stal naším hlavním obchodním partnerem. Díky této spolupráci jsme schopni nabízet ty nejlepší a nejkvalitnější řešení pro domácnosti i komerční budovy.

Popis výrobků

Vitosol 300-TM, typ SP3C, lze montovat na šikmou střechu, plochou střechu, na fasády nebo na volném prostranství. Na šikmých střechách mohou být namontovány kolektory jak podélně (vakuové trubice svírají pravý úhel s hřebenem střechy), tak příčně (vakuové trubice jsou položeny rovnoběžně s hřebenem střechy).

V každé vakuové trubici je integrován absorbér s vysoce selektivním povlakem. Absorbér zaručuje vysokou absorpci slunečního záření a nízké emise tepelného záření. Na absorbéru je namontována tepelná trubice, která je naplněna odpařující se kapalinou. Tepelná trubice je připojena ke kondenzátoru. Kondenzátor je umístěn ve výměníku tepla s dvojitými trubkami Duotec z mědi.

Jedná se o tzv. „suché připojení“, tzn. že otáčení nebo výměna vakuových trubek je možná i u naplněného zařízení pod tlakem. Teplo je přenášeno z absorbéru na tepelnou trubici. Tím se vypařuje kapalina. Pára stoupá do kondenzátoru. Prostřednictvím výměníku tepla s dvojitými trubkami, ve kterém je uložen kondenzátor, je teplo odevzdáváno kolem proudící teplonosné kapalině. Tím pára kondenzuje. Kondenzát stéká zpět dolů do tepelné trubice a postup se opakuje.

Aby byla zaručena cirkulace odpařující se tekutiny ve výměníku tepla, musí být úhel sklonu k horizontále větší než nula. Otáčením vakuových trubek kolem osy lze absorbéry optimálně nasměrovat ke slunci. Vakuové trubice jsou otočné o 25° bez zastínění těchto ploch absorbérů.

Do jednoho konektorového pole je možno spojit až 15 m2 plochy absorbérů. Za tímto účelem jsou dodávány pružné spojovací trubky těsněné pomocí O-kroužků. Spojovací trubky se zakryjí krytem s tepelnou izolací.

Připojovací sada se šroubeními, která jsou vybavená svěrnými kroužky, umožňuje jednoduché spojení kolektorového pole s trubkami solárního okruhu. Čidlo teploty kolektoru se montuje do jímky na výstupní trubce výměníku v připojovací skříňce kolektoru. Kolektory mohou být použity i v blízkosti pobřeží.

Modul solární regulace SM1

Funkce:

 • Spínání čerpadla solárního okruhu.
 • Elektronické omezení teploty v zásobníkovém ohřívači vody (bezpečnostní vypnutí při 90 °C).
 • Bezpečnostní vypínání kolektorů.
 • Regulace podpory vytápění ve spojení s multivalentním akumulačním zásobníkem topné vody.
 • Regulace ohřevu dvou spotřebičů jedním polem solárních kolektorů.
 • Spínání doplňkového čerpadla nebo ventilu pomocí relé.
 • Druhá regulace teplotních rozdílů nebo funkce termostatu
  Regulace otáček čerpadla solárního okruhu prostřednictvím frekvenčního řízení nebo čerpadla solárního okruhu se vstupem PWM.
 • Potlačení dohřevu zásobníkového ohřívače vody topným kotlem (je možná doplňková funkce pro ohřev pitné vody)
 • Potlačení dohřívání vytápění prostřednictvím topného kotle při podpoře vytápění.
 • Bilancování výkonu a diagnostický systém.
 • Obsluha pomocí regulace Vitotronic zdroje tepla.

ThermProtect

Ploché kolektory Vitosol-FM se vyznačují svým jedinečným povrchovým povlakem absorbéru. Tento povlak mění své optické vlastnosti v závislosti na teplotě. V normálním rozsahu teplot solárního zařízení mají kolektory tytéž výkonnostní parametry jako běžné solární kolektory.

Jakmile však solární zásobník dosáhne požadovaného stavu nabití, způsobí nadbytek solární energie nárůst teploty kolektorů. Pokud teplota kolektoru překročí spínací teplotu absorbéru, přizpůsobí se výkon automaticky sníženému odběru tepla. Při zastavení zařízení dosahuje teplota v kolektoru max. klidové teploty 145 °C.

Pokud teplota kolektoru poklesne, dojde opět k nárůstu výkonu. Solární zařízení se spínajícími plochými kolektory umožňuje bezpečné zamezení tvorby páry při současném přizpůsobení tlaku v zařízení. Tento způsob je proto šetrný jak k součástem zařízení (čerpadlu, zpětným klapkám, expanzní nádobě atd.), tak k teplonosné kapalině. Výsledkem je vyšší spolehlivost a životnost systému.

U spínajících kolektorů platí co do hospodárnosti tatáž pravidla pro dimenzování, jako je tomu u běžných plochých kolektorů. Má-li však být dosaženo vyššího stupně solárního pokrytí, lze z důvodu nižších konečných teplot kolektorovou plochu předimenzovat.

Ověřená kvalita

Kolektory splňují požadavky ekologické značky „Modrý anděl“ podle RAL UZ 73.
Odzkoušen podle Solar-KEYMARK dle ČSN EN 12975 nebo ISO 9806.

Značka CE podle stávajících směrnic ES.

Stanovený rozsah použití

Výrobek se smí podle zamýšleného používání instalovat a provozovat v uzavřených systémech podle ČSN EN 12828 / DIN 1988 resp. solárních zařízeních podle ČSN EN 12977 se zohledněním příslušných montážních, servisních návodů a návodu k použití. Zásobníkový ohřívač vody je určen výhradně pro zásobení a ohřev vody splňující požadavky na kvalitu pitné vody, akumulační zásobník topné vody je určen výhradně pro plnicí vodu splňující požadavky na kvalitu pitné vody. Solární kolektory se smí provozovat výhradně s teplonosnými kapalinami schválenými výrobcem.

Použití ve shodě s ustanovením předpokládá, že byla provedena pevná instalace ve spojení se schválenými součástkami specifickými pro zařízení. Komerční nebo průmyslové použití k jinému účelu než pro vytápění budov nebo k ohřevu pitné vody platí jako použití odporující stanovenému účelu použití. Použití přesahující tento rámec musí být výrobcem schváleno případ od případu. Nesprávné použití výrobku resp. neodborná obsluha (např. otevřením přístroje provozovatelem zařízení) je zakázáno a vede k vyloučení ze záruky. Nesprávné použití znamená také, pokud dojde ke změně součástek systému v jejich zamýšlené funkci (např. přímým ohřevem pitné vody v kolektoru). Musí být dodržovány zákonná určení, obzvláště týkající se hygieny pitné vody.

Novinky ze světa Reaconu

Jaký typ vytápění domácnosti je pro vás ten pravý?

Jaký typ vytápění domácnosti je pro vás ten pravý? Přemýšlíte, jaký způsob vytápění obytných prostor je pro vás ideální? Dnešní trh nám nabízí širokou nabídku alternativ vytápění, přičemž se každá z nich vyznačuje určitými specifiky. Následující přehled vám pomůže zjistit, co byste měli při vybírání topného systému zvážit a který typ vytápění vám bude vyhovovat […]

Přečíst

Máte zájem o tento produkt?

Neváhejte nás kontaktovat, naši odborníci Vám rádi poradí a pomohou vybrat to správné řešení

Produkty

Podobné produkty

Viessmann Vitosol 300-TM

Solární sestava Vitosol 300-TM

Solární systémy
Skladem
Solární sestava pro ohřev pitné vody Vitosol 300-TM s trubicovými kolektory typ SP3C, čerpací stanicí Solar Divicon a s regulací Vitosolic 100 / modul SDIO/SM1A a bivalentním zásobníkem o objemu 300 a 400 litrů.
 • Vitosol 300-TM SP3C
 • Vitosol 300-TM SP3C
 • Vitosol 300-TM SP3C
 • Vitosol 300-TM SP3C
 • Vitosol 300-TM SP3C
 • Vitosol 300-TM SP3C
Logo
Viessmann Vitosol 300-TM

Solární sestava Vitosol 300-FM na ohřev pitné vody s podporou vytápění

Solární systémy
Skladem
Solární sestava pro ohřev pitné vody s podporou vytápění Vitosol 300-TM s ptrubicovými kolektory typ SP3C, zásobníkem Vitocell 340-M/360-M, čerpací stanicí Solar Divicon a s regulací Vitosolic 200 / modul SM1 a bivalentním zásobníkem o objemu 750 a 950 litrů.
 • Vitosol 300-TM SP3C
 • Vitosol 300-TM SP3C
 • Vitosol 300-TM SP3C
 • Vitosol 300-TM SP3C
 • Vitosol 300-TM SP3C
 • Vitosol 300-TM SP3C
 • Vitosol 300-TM SP3C
 • Vitosol 300-TM SP3C
Logo

Solární sestava Vitosol 200-FM na ohřev pitné vody s podporou vytápění

Solární systémy
Skladem
Solární sestava pro ohřev pitné vody s podporou vytápění Vitosol 200-FM s plochými kolektory typ SV2F a SH2F, zásobníkem Vitocell 340-M/360-M, čerpací stanicí Solar Divicon a s regulací Vitosolic 200 / modul SM1 a bivalentním zásobníkem o objemu 250 až 500 litrů.
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
Logo