Solární sestava Vitosol 200-FM na ohřev pitné vody s podporou vytápění

Ikona
Sestava Vitosol 200-FM: typ SV2F a SH2F

Solární sestava pro ohřev pitné vody Vitosol 200-FM, typ SV2F a SH2F je vhodná zejména pro modernizaci a novostavbu. Svou velikostí, výkonem a cenou je určen pro použití v rodinných domech.

 • Vysoce výkonný plochý kolektor s proměnlivou absorpční vrstvou ThermProtect.
 • Systém se skládá ze dvou plochých kolektorů a bivalentního zásobníku Vitocell 340-M a 360-M..
 • Optimalizovaný povrch plochého kolektoru s vysoce selektivní vrstvou absorbéru.
 • Solární regulace je integrována v čerpací stanici Solar-Divicon a předem namontována na nádrži zásobníku.
 • Těleso zásobníku z oceli se smaltováním Ceraprotect pro trvalou ochranu proti korozi.
 • Kolektory splňují poždavky státních dotačních programů.

Od 275 420 Kč (s DPH 21%)

Od 227 620 Kč (bez DPH)

Skladem

Varianty

Ikona

S tabulkou lze pohybovat do stran

Kat. číslo Název Regulace Plocha absorbéru Zásobník Cena bez DPH Poptat
SK06553 Vitosol 200-FM SV2F Vitosolic 200 4 / 9,2 m² Vitocell 340-M / 750l 233 420 Kč Poptat
SK06557 Vitosol 200-FM SH2F Vitosolic 200 4 / 9,2 m² Vitocell 340-M / 750l 235 650 Kč Poptat
SK06554 Vitosol 200-FM SV2F Vitosolic 200 6 / 13,8 m² Vitocell 340-M / 950l 293 950 Kč Poptat
SK06558 Vitosol 200-FM SH2F Vitosolic 200 6 / 13,8 m² Vitocell 340-M / 950l 296 590 Kč Poptat
SK06555 Vitosol 200-FM SV2F Vitosolic 200 4 / 9,2 m² Vitocell 360-M / 750l 251 160 Kč Poptat
SK06559 Vitosol 200-FM SH2F Vitosolic 200 4 / 9,2 m² Vitocell 360-M / 750l 253 390 Kč Poptat
SK06556 Vitosol 200-FM SV2F Vitosolic 200 6 / 13,8 m² Vitocell 360-M / 950l 316 250 Kč Poptat
SK06560 Vitosol 200-FM SH2F Vitosolic 200 6 / 13,8 m² Vitocell 360-M / 950l 318 920 Kč Poptat
SK07203 Vitosol 200-FM SV2F Modul SDIO/SM1A 4 / 9,2 m² Vitocell 340-M / 750l 227 620 Kč Poptat
SK07207 Vitosol 200-FM SH2F Modul SDIO/SM1A 4 / 9,2 m² Vitocell 340-M / 750l 229 850 Kč Poptat
SK07204 Vitosol 200-FM SV2F Modul SDIO/SM1A 6 / 13,8 m² Vitocell 340-M / 950l 288 200 Kč Poptat
SK07208 Vitosol 200-FM SH2F Modul SDIO/SM1A 6 / 13,8 m² Vitocell 340-M / 950l 290 810 Kč Poptat
SK07205 Vitosol 200-FM SV2F Modul SDIO/SM1A 4 / 9,2 m² Vitocell 360-M / 750l 245 360 Kč Poptat
SK07209 Vitosol 200-FM SH2F Modul SDIO/SM1A 4 / 9,2 m² Vitocell 360-M / 750l 253 390 Kč Poptat
SK07206 Vitosol 200-FM SV2F Modul SDIO/SM1A 6 / 13,8 m² Vitocell 360-M / 950l 310 500 Kč Poptat
SK07210 Vitosol 200-FM SH2F Modul SDIO/SM1A 6 / 13,8 m² Vitocell 360-M / 950l 313 120 Kč Poptat

Jednoduchá příprava teplé vody

Tanto sestava představuje ekonomicky výhodné řešení šetrné k životnímu prostředí pro ohřev pitné vody s využitím bezplatné energie ze slunce. Systém se skládá ze dvou plochých kolektorů, čerpací stanice Solar-Divicon a bivalentního zásobníku pitné vody Vitocell 340-M a 360-M.

ThermProtect

Inteligentní vrstva absorbéru chrání kolektory před přehřátím. Při teplotách nad cca 75 °C se mění krystalická struktura absorpční vrstvy, mnohonásobně se zvýší tepelné sálání a sníží se výkon kolektoru. Maximální teplota v kolektoru tak zůstane podstatně nižší a zamezuje se tvorbě páry v solárním okruhu. Snižováním teploty kolektoru se krystalická struktura vrací do svého původního stavu. Více než 95 % vznikající sluneční energie se poté absorbuje a mění na teplo, pouze zbývajících 5 % energie se odráží. Změna krystalické struktury je neomezeně reverzibilní, funkce je k dispozici trvale.

Bivalentní zásobník

Zásobníkový ohřívač vody s odolnou vrstvou smaltu Ceraprotect pracuje se dvěma separátními topnými spirálami, které jsou připojeny přímo na solární systém. Pitná voda je doplňkově ohřívána topným kotlem přes topnou spirálu. Solární okruh je již od výrobce vybaven čerpací stanicí se solární regulací Vitosolic 100, typ SD1 nebo SM1 Modul solární regulace.

Mám dotaz na tento produkt
Tel

Nevíte si rady?

Zavolejte nám. Postaráme se o vás včetně servisu.

Technické parametry

Typ kolektoru SV2F / SH2F plochý
Počet kolektorů / Plocha absorbéru 4 / 9,2 m² | 6 / 13,8 m²
Zásobník Bivalentní Vitocell 340-M / 360-M
Objem zásobníku 750 / 950 litrů
Regulace Vitosolic 200 nebo modul SM1
Integrovaná čerpací stanice Solar-Divicon s čerpadlem
Nemrznoucí směs Tyfocolor-LS
Technické parametry pro SV2F a SH2F viz: Vitosol 200-FM

Ke stažení

VIESSMANN

Se společností Viessmann spolupracujeme již řadu let. Tato německá společnost je předním mezinárodním výrobcem systémů vytápěcí, chladicí a klimatizační techniky, založená roku 1917. Stejně jako my, Viessmann je rodinným podnikem, a proto klade důraz na zodpovědné jednání nejen vůči svým zákazníkům, ale i vůči životnímu prostředí. I v budoucnu chce Viessmann patřit k těm, kteří přinášejí nové inovační techniky a postupy ohledně vytápěcích i chladících systémů.

Během mnoha let naší spolupráce jsme si vybudovali silný obchodní vztah, a Viessmann se stal naším hlavním obchodním partnerem. Díky této spolupráci jsme schopni nabízet ty nejlepší a nejkvalitnější řešení pro domácnosti i komerční budovy.

Modul solární regulace SM1

Funkce:

 • Spínání čerpadla solárního okruhu.
 • Elektronické omezení teploty v zásobníkovém ohřívači vody (bezpečnostní vypnutí při 90 °C).
 • Bezpečnostní vypínání kolektorů.
 • Regulace podpory vytápění ve spojení s multivalentním akumulačním zásobníkem topné vody.
 • Regulace ohřevu dvou spotřebičů jedním polem solárních kolektorů.
 • Spínání doplňkového čerpadla nebo ventilu pomocí relé.
 • Druhá regulace teplotních rozdílů nebo funkce termostatu
  Regulace otáček čerpadla solárního okruhu prostřednictvím frekvenčního řízení nebo čerpadla solárního okruhu se vstupem PWM.
 • Potlačení dohřevu zásobníkového ohřívače vody topným kotlem (je možná doplňková funkce pro ohřev pitné vody)
 • Potlačení dohřívání vytápění prostřednictvím topného kotle při podpoře vytápění.
 • Bilancování výkonu a diagnostický systém.
 • Obsluha pomocí regulace Vitotronic zdroje tepla.

Vitosolic 100, typ SD1

Funkce:

 • Spínání čerpadla solárního okruhu pro ohřev pitné vody.
 • Elektronické omezení teploty v zásobníkovém ohřívači vody (bezpečnostní vypnutí při 90 °C)
 • Bezpečnostní vypínání kolektorů
 • Tepelná bilance měřením rozdílů teplot a zadáním objemového toku
 • Indikace provozních hodin na čerpadle solárního okruhu
 • Potlačení dohřevu topným kotlem:
  • Zařízení s regulací Vitotronic se sběrnicí KM-BUS
   V regulaci kotlového okruhu se zakóduje 3. požadovaná hodnota teploty pitné vody. Zásobníkový ohřívač vody je ohříván topným kotlem teprve tehdy, když nebude tato požadovaná hodnota dosažena při ohřevu solárním zařízením.
  • Zařízení s dalšími regulacemi Viessmann
   Prostřednictvím odporu se simuluje skutečná teplota pitné vody vyšší o 10 K. Zásobníkový ohřívač vody je ohříván topným kot- lem teprve tehdy, když nebude tato požadovaná teplota pitné vody dosažena při ohřevu solárním zařízením.
 • Funkce termostatu:
  • Touto funkcí se dosáhne toho, že se přebytečné teplo odvede co možná nejdřív. Tuto funkci lze používat nezávisle na solárním provozu.

ThermProtect

Ploché kolektory Vitosol-FM se vyznačují svým jedinečným povrchovým povlakem absorbéru. Tento povlak mění své optické vlastnosti v závislosti na teplotě. V normálním rozsahu teplot solárního zařízení mají kolektory tytéž výkonnostní parametry jako běžné solární kolektory.

Jakmile však solární zásobník dosáhne požadovaného stavu nabití, způsobí nadbytek solární energie nárůst teploty kolektorů. Pokud teplota kolektoru překročí spínací teplotu absorbéru, přizpůsobí se výkon automaticky sníženému odběru tepla. Při zastavení zařízení dosahuje teplota v kolektoru max. klidové teploty 145 °C.

Pokud teplota kolektoru poklesne, dojde opět k nárůstu výkonu. Solární zařízení se spínajícími plochými kolektory umožňuje bezpečné zamezení tvorby páry při současném přizpůsobení tlaku v zařízení. Tento způsob je proto šetrný jak k součástem zařízení (čerpadlu, zpětným klapkám, expanzní nádobě atd.), tak k teplonosné kapalině. Výsledkem je vyšší spolehlivost a životnost systému.

U spínajících kolektorů platí co do hospodárnosti tatáž pravidla pro dimenzování, jako je tomu u běžných plochých kolektorů. Má-li však být dosaženo vyššího stupně solárního pokrytí, lze z důvodu nižších konečných teplot kolektorovou plochu předimenzovat.

Stanovený rozsah použití

Výrobek se smí podle zamýšleného používání instalovat a provozovat v uzavřených systémech podle ČSN EN 12828 / DIN 1988 resp. solárních zařízeních podle ČSN EN 12977 se zohledněním příslušných montážních, servisních návodů a návodu k použití. Zásobníkový ohřívač vody je určen výhradně pro zásobení a ohřev vody splňující požadavky na kvalitu pitné vody, akumulační zásobník topné vody je určen výhradně pro plnicí vodu splňující požadavky na kvalitu pitné vody. Solární kolektory se smí provozovat výhradně s teplonosnými kapalinami schválenými výrobcem.

Použití ve shodě s ustanovením předpokládá, že byla provedena pevná instalace ve spojení se schválenými součástkami specifickými pro zařízení. Komerční nebo průmyslové použití k jinému účelu než pro vytápění budov nebo k ohřevu pitné vody platí jako použití odporující stanovenému účelu použití. Použití přesahující tento rámec musí být výrobcem schváleno případ od případu. Nesprávné použití výrobku resp. neodborná obsluha (např. otevřením přístroje provozovatelem zařízení) je zakázáno a vede k vyloučení ze záruky. Nesprávné použití znamená také, pokud dojde ke změně součástek systému v jejich zamýšlené funkci (např. přímým ohřevem pitné vody v kolektoru). Musí být dodržovány zákonná určení, obzvláště týkající se hygieny pitné vody.

Novinky ze světa Reaconu

Jaký typ vytápění domácnosti je pro vás ten pravý?

Jaký typ vytápění domácnosti je pro vás ten pravý? Přemýšlíte, jaký způsob vytápění obytných prostor je pro vás ideální? Dnešní trh nám nabízí širokou nabídku alternativ vytápění, přičemž se každá z nich vyznačuje určitými specifiky. Následující přehled vám pomůže zjistit, co byste měli při vybírání topného systému zvážit a který typ vytápění vám bude vyhovovat […]

Přečíst

Máte zájem o tento produkt?

Neváhejte nás kontaktovat, naši odborníci Vám rádi poradí a pomohou vybrat to správné řešení

Produkty

Podobné produkty

Vitosol 200-FM

Solární systémy
Skladem
Vysoce výkonný plochý kolektor Vitosol 200-FM, typ SV2F / SH2F s proměnlivou absorpční vrstvou ThermProtect chránící kolektory před přehříváním.
Logo
Viessmann Vitosol 200-FM

Solární sestava Vitosol 200-FM na ohřev pitné vody

Solární systémy
Skladem
Solární sestava pro ohřev pitné vody Vitosol 200-FM s plochými kolektory typ SV2F a SH2F, čerpací stanicí Solar Divicon a s regulací Vitosolic 100 / modul SDIO/SM1A a bivalentním zásobníkem o objemu 250 až 500 litrů.
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
Logo