Vitosol 200-FM

Ikona
Vitosol 200-FM: SV2F / SH2F

Vysoce výkonný plochý kolektor Vitosol 200-FM je ideálním doplňkem jakéhokoliv topného systému. Se svou absorpční plochou 2,3 m² je možné tyto solární kolektory optimálně přizpůsobit energetickým potřebám.

 • Vysoce výkonný plochý kolektor s proměnlivou absorpční vrstvou ThermProtect.
 • Bez přehřívání a tvorby páry při snížení odběru tepla ze soustavy.
 • Zvýšené hodnoty solárního krytí na podporu vytápění a ohřev pitné vody.
 • Univerzálně vhodný pro montáž na šikmé a ploché střechy, pro integraci přímo do střechy jako náhrada střešní krytiny a také pro montáž na fasády.
 • Atraktivní design, možnost individuálního lakování rámu dle vzorníku RAL.
 • Je možná vodorovná i svislá montáž kolektorů.
 • Kolektory splňují požadavky státních dotačních programů.

Vysoce výkonný plochý kolektor

Kolektory pokryjí průměrně ročně až 60 procent energie obvykle potřebné k ohřívání pitné vody a přispívají k podpoře vytápění. Ve spojení s kondenzačním kotlem může být díky bezplatné sluneční energii uspořena více než třetina roční energie spotřebované pro vytápění a přípravu teplé vody.

ThermProtect

Inteligentní vrstva absorbéru chrání kolektory před přehřátím. Při teplotách nad cca 75 °C se mění krystalická struktura absorpční vrstvy, mnohonásobně se zvýší tepelné sálání a sníží se výkon kolektoru. Maximální teplota v kolektoru tak zůstane podstatně nižší a zamezuje se tvorbě páry v solárním okruhu.

Snižováním teploty kolektoru se krystalická struktura vrací do svého původního stavu. Více než 95 % vznikající sluneční energie se poté absorbuje a mění na teplo, pouze zbývajících 5 % energie se odráží. Změna krystalické struktury je neomezeně reverzibilní, funkce je k dispozici trvale.

Trvale těsné a dobře izolované

Obvodově zakřivený hliníkový rám a bezešvý rám skla zaručují trvalou těsnost a vysokou stabilitu solárního kolektoru. Zadní stěna je odolná proti propíchnutí a korozi. Vysoce účinná tepelná izolace snižuje tepelné ztráty, zejména v přechodných obdobích a v zimě.

Mám dotaz na tento produkt
Tel

Nevíte si rady?

Zavolejte nám. Postaráme se o vás včetně servisu.

Technické parametry

Typ kolektoru SV2F / SH2F plochý
Celková plocha 2,51 m²
Plocha absorbéru 2,32 m²
Plocha apertury 2,33 m²
Vzdálenost mezi kolektory 21 mm
Šířka 1056 mm (SV2F) / 2380 mm (SH2F)
Výška 2380 mm (SV2F) / 1056 mm (SH2F)
Hloubka 90 mm (SV2F/SH2F)
Optická účinnost (Absorbér) 81,3 % (SV2F/SH2F)
Koeficient ztráty tepla k1 (Absorbér) 3,675 W/(m² x K) (SV2F/SH2F)
Koeficient ztráty tepla k2 (Absorbér) 0,037 W/(m² x K²) (SV2F/SH2F)
Tepelná kapacita 4,89 kJ/(m² x K) (SV2F) | 5,96 4,89 kJ/(m² x K) (SH2F)
Hmotnost 41 kg
Objem kapaliny (teplonosná) 1,83 litrů (SV2F) | 2,40 litrů (SH2F)
Max. klidová teplota 145 °C
Přípustný provozní tlak v kolektoru 6 / 6,0 bar / MPa
Připojení na připojovací sadu 22 mm
Účinnost kolektorů 63,4 %
Optická účinnost 81 %
Faktor úhlové korekce 0,91
Podrobnější informace viz. technický list a na vyžádání

Ke stažení

VIESSMANN

Se společností Viessmann spolupracujeme již řadu let. Tato německá společnost je předním mezinárodním výrobcem systémů vytápěcí, chladicí a klimatizační techniky, založená roku 1917. Stejně jako my, Viessmann je rodinným podnikem, a proto klade důraz na zodpovědné jednání nejen vůči svým zákazníkům, ale i vůči životnímu prostředí. I v budoucnu chce Viessmann patřit k těm, kteří přinášejí nové inovační techniky a postupy ohledně vytápěcích i chladících systémů.

Během mnoha let naší spolupráce jsme si vybudovali silný obchodní vztah, a Viessmann se stal naším hlavním obchodním partnerem. Díky této spolupráci jsme schopni nabízet ty nejlepší a nejkvalitnější řešení pro domácnosti i komerční budovy.

Popis výrobku

Hlavní součástí kolektorů Vitosol 200-FM je absorbér s vysoce selektivním povlakem. Ten zaručuje vysokou absorpci slunečního záření. Na absorbéru je namontována měděná trubka meandrového tvaru, kterou proudí teplonosná kapalina.

Teplonosná kapalina odebírá přes měděnou trubku teplo z absorbéru. Absorbér je obklopen vysoce tepelně izolovaným kolektorovým pláštěm, čímž se minimalizují ztráty tepla kolektoru.

Vysoce kvalitní tepelná izolace je teplotně stálá a nedochází u ní k úniku plynů. Kolektor je zakryt solárním sklem. Toto se vyznačuje nízkým obsahem železitých prvků, čímž se zvyšuje transmise solár ního záření. Do jednoho kolektorového pole je možno společně spojit až 12 kolektorů. Za tímto účelem jsou dodávány pružné spojovací trubky těsněné pomocí O-kroužků.

Připojovací sada se šroubeními, která jsou vybavená svěrnými kroužky, umožňuje jednoduché spojení kolektorového pole s trubkami solárního okruhu. Do výstupu solárního okruhu se pomocí sady jímky montuje čidlo teploty kolektoru.

Kolektor se dodává ve dvojím provedení:

 • Vitosol 200-FM, typ SV2F/SH2F, se spínajícím povlakem absorbéru ThermProtect
 • Vitosol 200-F, typ SV2D se speciální vrstvou absorbéru je koncipován pro regiony blízko pobřeží (viz kapitola „Technické údaje“).

Stav při dodání

Kolektory Vitosol 200-FM a 200-F se dodávají smontované a připravené k okamžitému zapojení.

ThermProtect

Ploché kolektory Vitosol-FM se vyznačují svým jedinečným povrchovým povlakem absorbéru. Tento povlak mění své optické vlastnosti v závislosti na teplotě. V normálním rozsahu teplot solárního zařízení mají kolektory tytéž výkonnostní parametry jako běžné solární kolektory.

Jakmile však solární zásobník dosáhne požadovaného stavu nabití, způsobí nadbytek solární energie nárůst teploty kolektorů. Pokud teplota kolektoru překročí spínací teplotu absorbéru, přizpůsobí se výkon automaticky sníženému odběru tepla. Při zastavení zařízení dosahuje teplota v kolektoru max. klidové teploty 145 °C.

Pokud teplota kolektoru poklesne, dojde opět k nárůstu výkonu. Solární zařízení se spínajícími plochými kolektory umožňuje bezpečné zamezení tvorby páry při současném přizpůsobení tlaku v zařízení. Tento způsob je proto šetrný jak k součástem zařízení (čerpadlu, zpětným klapkám, expanzní nádobě atd.), tak k teplonosné kapalině. Výsledkem je vyšší spolehlivost a životnost systému.

U spínajících kolektorů platí co do hospodárnosti tatáž pravidla pro dimenzování, jako je tomu u běžných plochých kolektorů. Má-li však být dosaženo vyššího stupně solárního pokrytí, lze z důvodu nižších konečných teplot kolektorovou plochu předimenzovat.

Ověřená kvalita

Kolektory splňují požadavky ekologické značky „Modrý anděl“ podle RAL UZ 73.
Odzkoušen podle Solar-KEYMARK dle ČSN EN 12975 nebo ISO 9806.

Značka CE podle stávajících směrnic ES.

Stanovený rozsah použití

Výrobek se smí podle zamýšleného používání instalovat a provozovat v uzavřených systémech podle ČSN EN 12828 / DIN 1988 resp. solárních zařízeních podle ČSN EN 12977 se zohledněním přísluš- ných montážních, servisních návodů a návodu k použití. Zásobníkový ohřívač vody je určen výhradně pro zásobení a ohřev vody splňující požadavky na kvalitu pitné vody, akumulační zásobník topné vody je určen výhradně pro plnicí vodu splňující požadavky na kvalitu pitné vody. Solární kolektory se smí provozovat výhradně s teplonosnými kapalinami schválenými výrobcem.

Použití ve shodě s ustanovením předpokládá, že byla provedena pevná instalace ve spojení se schválenými součástkami specifickými pro zařízení. Komerční nebo průmyslové použití k jinému účelu než pro vytápění budov nebo k ohřevu pitné vody platí jako použití odporující stanovenému účelu použití.

Použití přesahující tento rámec musí být výrobcem schváleno případ od případu. Nesprávné použití výrobku resp. neodborná obsluha (např. otevřením přístroje provozovatelem zařízení) je zakázáno a vede k vyloučení ze záruky. Nesprávné použití znamená také, pokud dojde ke změně součástek systému v jejich zamýšlené funkci (např. přímým ohřevem pitné vody v kolektoru).

Musí být dodržovány zákonná určení, obzvláště týkající se hygieny pitné vody.

Novinky ze světa Reaconu

Jaký typ vytápění domácnosti je pro vás ten pravý?

Jaký typ vytápění domácnosti je pro vás ten pravý? Přemýšlíte, jaký způsob vytápění obytných prostor je pro vás ideální? Dnešní trh nám nabízí širokou nabídku alternativ vytápění, přičemž se každá z nich vyznačuje určitými specifiky. Následující přehled vám pomůže zjistit, co byste měli při vybírání topného systému zvážit a který typ vytápění vám bude vyhovovat […]

Přečíst

Máte zájem o tento produkt?

Neváhejte nás kontaktovat, naši odborníci Vám rádi poradí a pomohou vybrat to správné řešení

Produkty

Z kapacitních důvodů provádíme montáže pouze v těchto krajích

Podobné produkty

Vitosol 100-FM

Solární systémy
Skladem
Vysoce výkonný plochý kolektor Vitosol 100-FM, typ SV1F/SH1F s proměnlivou absorpční vrstvou ThermProtect chránící kolektory před přehříváním.
Logo
Viessmann Vitosol 100_FM

Solární sestava Vitosol 100-FM na ohřev pitné vody

Solární systémy
Skladem
Solární sestava pro ohřev pitné vody Vitosol 100-FM, typ SVKF s plochými kolektory, čerpací stanicí Solar Divicon a s regulací Vitosolic 100 / modul SDIO/SM1A a bivalentním zásobníkem o objemu 250 až 500 litrů.
 • Vitosol 100-FM SVKF
 • Vitosol 100-FM SVKF
 • Vitosol 100-FM SVKF
 • Vitosol 100-FM SVKF
 • Vitosol 100-FM SVKF
 • Vitosol 100-FM SVKF
 • Sestava Vitosol 100-FM
 • Sestava Vitosol 100-FM
Logo
Viessmann Vitosol 200-FM

Solární sestava Vitosol 200-FM na ohřev pitné vody

Solární systémy
Skladem
Solární sestava pro ohřev pitné vody Vitosol 200-FM s plochými kolektory typ SV2F a SH2F, čerpací stanicí Solar Divicon a s regulací Vitosolic 100 / modul SDIO/SM1A a bivalentním zásobníkem o objemu 250 až 500 litrů.
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
Logo

Solární sestava Vitosol 200-FM na ohřev pitné vody s podporou vytápění

Solární systémy
Skladem
Solární sestava pro ohřev pitné vody s podporou vytápění Vitosol 200-FM s plochými kolektory typ SV2F a SH2F, zásobníkem Vitocell 340-M/360-M, čerpací stanicí Solar Divicon a s regulací Vitosolic 200 / modul SM1 a bivalentním zásobníkem o objemu 250 až 500 litrů.
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
 • Vitosol 200-FM SV2F
 • Vitosol 200-FM SH2F
Logo