Copyright

© Reacon corporation s.r.o.

Je chráněnou ochrannou známkou zapsanou Úřadem průmyslového vlastnictví ČR. Všechny texty, popisky, výtahy textů, fotografie, obrázky, grafiky, prospekty, dokumenty (ve formátu PDF), infografiky a animace jsou chráněny autorským zákonem. Využití těchto dat vyžaduje předchozího písemného souhlasu společnosti Reacon corporation s.r.o.

Společnost Reacon corporation s.r.o. si vyhrazuje právo, kdykoliv podle svého svobodného uvážení a bez předchozího oznámení měnit a upravovat obsah svých webových stránek.

Webové stránky společnosti Reacon corporation s.r.o. obsahují odkazy i na jiné webové stránky a společnost nenese odpovědnost za obsah takových stránek či za zásady ochrany osobních údajů na takovýchto stránkách.

Společnost neručí za bezchybnost a přesnost obsažených informací. Některé fotografie, technické parametry, popisky, případové studie jakož i další údaje mohou být pouze ilustrativní či neaktuální, a tedy pro aktuální skutečný stav těchto údajů je nutné informovat se přímo u společnosti formou formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

Osobní údaje využívané na těchto webových stránkách budou použity vždy jen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.