Tel
Servis (Po-Pá 7-16 hod.) +420 602 346 289

Účinnost a výkon plynového kotle

Účinnost a výkon plynového kotle

Účinnost je jeden z nejdůležitějších parametrů, kterého bychom si při výběru plynového kotle měli všímat. Platí, že kotel s vyšší účinností spotřebuje méně zemního plynu, resp. z co nejmenšího objemu zemního plynu pro získání co nejvíce tepla na vytápění našeho domova.

V dnešní době jsou nejúčinnějším zařízením na trhu kondenzační plynové kotle. Kondenzační kotel je konstruován tak, aby mohl maximálně využít energii zemního plynu. Spaliny odcházející z kotle, které vzniknou při spalování zemního plynu, se ochlazují až pod teplotu tzv. rosného bodu (která je přibližně 57 °C). Takto nastává kondenzace vodní páry obsažené ve spalinách a získává se takzvané kondenzační teplo. Takto fungující kotel tedy pracuje s maximální účinností.

Hodnoty účinnosti kondenzačních kotlů

V literatuře se můžeme setkat s dvěma různými hodnotami účinnosti kondenzačních kotlů. Jedna strana hovoří o účinnosti okolo 98 %, ta druhá zase mluví o účinnosti nad 100 %, a to až neuvěřitelných 109 %. Jaký je mezi nimi rozdíl? Účinnost 98 % můžeme považovat za fyzikálně správnou a je počítána z tzv. spalného tepla. Pokud se však při výpočtu použije hodnota výhřevnosti paliva, tak je možné uvádět účinnost až 109 %.

Jako srovnání mohou posloužit příklady účinnosti 3 typů kotlů. Kondenzační kotel pracuje s maximální účinností až 98 %, s o něco nižší účinností pracují kotle nízkoteplotní, a to do 89 % a na posledním místě jsou klasické kotle, jejichž účinnost se pohybuje do 84 %.

Výkon plynových kotlů

Výkon kotle je závislý na potřebě tepla nutného dodat do obytného prostoru pro zajištění tepelné pohody. Při nízkých venkovních teplotách pracuje kotel s větším výkonem, naopak při vyšších teplotách je zapotřebí mnohem nižší výkon. K regulaci výkonu slouží tzv. výkonová modulace kotle. Modulace je velice podobná regulaci plamene klasického plynového sporáku. Když potřebujeme, aby se nám např. voda v hrnci ohřála rychle a na vysokou teplotu, tak nastavíme co největší plamen a naopak, pokud potřebujeme ohřát vodu v hrnci pomalu na nižší teplotu a udržovat ji, tak nastavíme malý plamen. Na rozdíl od sporáku umí plynový kotel modulovat svůj výkon automaticky na bázi určitých vstupních parametrů, které sleduje a vyhodnocuje tak, aby uměl nastavit optimální pracovní výkon kotle.

Široká lineární modulace výkonu kotle umožňuje rovnoměrné vytápění objektu, a kotel by měl být schopen plynule regulovat svůj výkon v co největším rozsahu, např. od 10 % nominálního výkonu až po samotný nominální výkon. Dnes víme, že přibližně až během 3/4 topné sezóny je pro vytápění domů postačujících jen 15 až 50 % nominálního výkonu kotle. Významným kladem moderních kotlů je schopnost pracovat s maximální účinností bez nutnosti cyklování, tj. jen modulací výkonu i v případě nejběžnějších venkovních teplot v rozmezí 5-15 °C.

Ekvitermní regulace a řízení otáček

Uveďme pro úplnost ještě dvě funkce, které využívají nejmodernější kondenzační kotle, s cílem zajistit co nejefektivnější vytápění obytných prostor.

První funkcí je ekvitermní regulace, jejímž úkolem je sledování změn venkovní teploty. Pro tyto účely se používá snímač teploty, který je umístěn na zdi objektu. V kotli se pak porovnávají teploty vytápěcího zdroje, vnější teploty a také teploty v místnosti. Na základě těchto údajů kotel reguluje v souladu s nastavenou ekvitermní křivkou teplotu vytápěcí vody a dobu trvání vytápění. Pokud je tedy venku chladněji, teplota vytápěcí vody je automaticky zvýšena, aby se v domě udržela konstantní tepelná pohoda. Naopak, když je venku tepleji, teplota vody se naopak sníží.

Druhou činností je řízení otáček oběhového čerpadla. Tato funkce snižuje teplotu vratné vody v přechodných obdobích, čímž se zvyšuje pásmo využití kondenzace. Řízení otáček čerpadla umožňuje zákonitě opačný efekt, tedy snížení spotřeby elektrické energie oproti čerpadlům bez regulace otáček.

Suma sumárum, při výběru správného kotle je potřeba si všímat několik zásadních parametrů. Ty jsou důležité pro dosažení maximální provozní účinnosti, která je potom zárukou hospodárného, jakož i ekologického provozu kotle. I proto je důležité, abyste se vždy při výběru plynového kole poradili o jeho parametrech, účinnosti, výkonu a způsobu instalace s odborníky v oblasti vytápění, kteří při návrhu vždy zohledňují nejen tyto, ale i další velmi důležité parametry, jako jsou např. tepelné ztráty objektu či velikost vytápěného prostoru.

 

Zdroj: upraveno z Viessmann, spol. s r.o.