Tel
Servis (Po-Pá 7-16 hod.) +420 602 346 289

Jaký plynový kotel je ten nejlepší do Vašeho domu?

Jaký plynový kotel je ten nejlepší do Vašeho domu?

Při koupi kotle chceme, aby přístroj fungoval spolehlivě a efektivně dlouhá léta. Vhodný výběr plynového kotle je tedy důležitým krokem v začátku, abychom nemuseli řešit nečekané nepříjemnosti uprostřed zimy. Jak však vybrat ten správný kotel do domu, aby vaše investice byla dobrá?

Při výběru plynového kotle je důležité, aby byl technicky na úrovni, byl spolehlivý a v neposlední řadě, aby byl bezpečný. V následujících řádcích je shrnuto několik základních informací o kotlích, které by vám mohly pomoci vybrat si kotel odpovídající potřebám vytápění vašeho rodinného domu.

Základní druhy kotlů

Srdcem ústředního vytápění je plynový teplovodní kotel, který ohřívá vodu na její rozvod do topných těles, jako jsou radiátory či podlahové vytápění. Topná zařízení ohřívají vzduch v interiéru, a zajišťují tak tepelnou rovnováhu mezi tepelnými ztrátami a tepelnými zisky. Oběh topné vody může být přirozený (tzv. samospádem) nebo nucený (v tomto případě je oběh vody zajištěn oběhovým čerpadlem).

Trh v současnosti nabízí širokou výběr kotlů na zemní plyn s různou úrovní regulace výkonu a různého konstrukčního provedení. Podle spalování plynu v hořáku můžeme plynové kotle rozdělit na atmosférické a přetlakové. Podle způsobu přenosu tepla hořákem jsou rozděleny na konvenční a sálavé kotle. Podle druhu materiálu výměníku tepla dělíme kotle na nerezové, ocelové, litinové, měděné a ze speciální slitiny hliníku a křemíku.

Plynový kotel nemusí mít pouze funkci vytápění, ale také přípravu teplé vody. Podle způsobu přípravy teplé vody plynové kotle dělíme na kotle s průtokovým ohřevem teplé vody, se zabudovaným zásobníkem teplé vody a s možností připojení nepřímo výhřevného zásobníku teplé vody. Kotle s průtokovým ohřevem ohřívají vodu pouze v případě bezprostřední spotřeby a jsou z pohledu pořizovací ceny levnější. Zásobníkové typy jsou dražší, ale poskytují větší komfort při přípravě teplé vody.

Podle způsobu umístění dělíme kotle na nástěnné nebo stacionární. Nástěnné kotle mají menší rozměry a modernější konstrukce, stacionární typy jsou vhodné do starších topných systémů s velkými vodními objemy, a tedy pro jejich umístění je zapotřebí větší prostor, například v kotelně nebo ve sklepě.

Který kotel je ten správný pro rodinný dům?

Největším zájmem našich zákazníků při koupi kotle je co největší úspora a efektivnost.

Cílem spalovacího procesu je dosažení co nejnižší teploty spalin odcházejících do komína, a tím využití co nejvyšší teploty pro samotné vytápění. Zjednodušeně řečeno, čím méně tepla pouštíme komínem, tím více tepla nám zůstane doma.

Podle efektivnosti využití tepla při spalování zemního plynu se plynové kotle rozdělují na klasické, nízkoteplotní a kondenzační. V současnosti, ve smyslu platných směrnic EU, se již na trh nesmějí uvádět nekondenzační plynové kotle napojené do komína (s výjimkou kotlů s výkonem do 10 kW určených k vytápění a kotlů s výkonem do 30 kW s průtokovým ohřevem teplé vody) či nekondenzační plynové kotle v provedení turbo, u kterých je zajištěn odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou.

Jak jste se mohli dočíst, existuje celá řada kotlů rozdělených podle velikosti, výkonnosti nebo umístění. Při výběru vhodného zařízení je důležité se o všech zmíněných parametrech poradit s odborníky v oblasti vytápění. Nejen díky jeho znalosti a servisní podpoře tak bude zajištěn bezpečný, efektivní a spolehlivý provoz plynového kotle po celou dobu jeho životnosti.

Celý náš sortiment můžete nalézt v produktové sekci, a v případě jakýchkoli dotazů jsme Vám plně k dispozici.

 

Zdroj: upraveno z Viessmann, spol. s r.o.