Tel
Servis (Po-Pá 7-16 hod.) +420 602 346 289

Podlahové vytápění nebo radiátory?

Podlahové vytápění nebo radiátory?

Dříve se jako nejčastější rozvod tepla používaly radiátory. Dnes však doba pokročila, a kromě klasických radiátorových systémů tlačí do popředí podlahové vytápění. Proběhlo nespočet debat ohledně výhod a nevýhod podlahového topení oproti radiátorovému systému. Koncový uživatel, byl však často konfrontován s doporučeními založenými na dohadech a nepřesných výkladech.

V dnešní době však již máme dostatečné zdroje a zkušenosti, abychom dovedli přesně porovnat výhody a nevýhody podlahového topení s radiátory a zákazník tak přesně ví, co může od obou systémů očekávat.

Rozdíl v principu šíření tepla

Co se týče šíření tepla, pracují oba systémy na mírně odlišném principu. Jelikož radiátory mají menší teplosměnnou plochu, k dosažení požadovaného tepelného výkonu musí pracovat s vyššími teplotami vody. Teplo je tedy koncentrováno do malého objemu vzduchu kolem radiátoru. Přehřátý vzduch v okolí radiátoru má odlišnou hustotu oproti vzduchu ve zbytku místnosti. Tento rozdíl hustot způsobuje proudění vzduchu, což znamená, že šíření tepla z radiátorů do místnosti přesouvá prouděním. Proudění vzduchu je doprovázeno vířením prachu, které může způsobovat problémy lidem s respiračními onemocněními nebo vyvolávat alergické reakce. Radiátory navíc způsobují nerovnoměrný výhřev místností.

Oproti tomu podlahové topení pracuje s větší teplosměnnou plochou a nižšími teplotami. Teplo není šířeno prouděním, ale sáláním. Rovnoměrné rozložení rozvodů v podlaze zajišťuje téměř stejnou teplotu v celé místnosti bez zón s vysokými a nízkými teplotami. Vzduch při tomto řešení rozvodu tepla neproudí, a tedy nedochází k víření prachu.

Ekonomické hledisko

Při výběru je třeba zohlednit také ekonomické a finanční hledisko. V dnešní době jsou rozdíly mezi investičními náklady na tradiční radiátorový systém a na podlahové vytápění minimální. Ve prospěch podlahového topení však mluví vyšší efektivita a nižší provozní náklady, z čehož vyplývá kratší doba návratnosti investice. Zapojení a instalace podlahového topení není o mnoho náročnější, než instalace radiátorů.

Nevýhodou podlahového topení mohou být případné poruchy. Ačkoliv k poruchám na podlahovém topení dochází velmi zřídka, následná oprava je oproti radiátorovému systému složitější, neboť k podlahovému topení je mnohem obtížnější přístup.

Estetické a stavební hledisko

Hlavní výhodou podlahového topení je jeho ‚‚neviditelnost‘‘ a to, že nezabírá žádné místo. Při rozmisťování nábytku v místnostech s osazenými nástěnnými radiátory jsme značně limitováni, což se nám u podlahového topení stát nemůže. Je však nutné myslet na to, že ačkoliv se u podlahového topení používá podlahová krytina na to speciálně určená, nábytek by měl být od podlahy odizolován, neboť hlavně dřevěný nábytek se může vlivem tepla poškodit.

Sumarizace doporučení

Ačkoliv se může na první pohled zdát, že podlahové topení má řadu výhod oproti klasickým radiátorům, nelze obecně prohlásit jeden systém za lepší a druhý za horší. Oba systémy jsou v určitých situacích výhodné a v jiných případech zase ne.

Pokud uvažujete o stavbě nového rodinného domu, který bude trvale obydlen, jako výhodnější volba se jeví podlahové topení. V kombinaci s dobrou izolací domu může zaručit výrazné snížení energetických nároků, jelikož je vhodné pro dlouhý, rovnoměrný a plynulý provoz.

Naopak, pokud hledáte systém vytápění, který bude pružně reagovat na změny teploty, měli byste uvažovat o radiátorech, jelikož jakákoliv regulace podlahového topení se projeví v delším čase, zatímco změnu požadované teploty u radiátorů pocítíte ihned. Radiátory se tedy jeví jako lepší alternativa pro chaty a chalupy.

Často je používána i kombinace podlahového topení a radiátorů. Především v koupelně se vyplatí k podlahovému topení přidat i žebříkové radiátory.

 

Zdroj: upraveno z Viessmann, spol. s r.o.