Tel
Servis (Po-Pá 7-16 hod.) +420 602 346 289

Otrava oxidem uhelnatým – tichý zabiják, který nebolí

Oxid uhelnatý (CO) je nebezpečný plyn, který vzniká nedokonalým spalováním fosilních paliv a biomasy. Při hoření každé látky obsahující v molekule atom uhlíku kromě oxidu uhličitého vzniká i určité množství oxidu uhelnatého. Závisí jen na dostupnosti kyslíku, teplotě a doby hoření. Tento plyn je nebezpečný tím, že se mnohem lépe, než-li kyslík váže na krevní barvivo hemoglobin. To znamená, že má „přednost“ před kyslíkem, a že se mnohem hůře hemoglobin oxidu uhelnatého zbavuje. Vzhledem k tomu, že jde o plyn, který není cítit, je velmi nebezpečný. V Česku ročně zemře na otravu CO více než sto lidí a další stovky se přiotráví. Největší riziko hrozí u plynových spotřebičů, které ,,nasávají” vzduch z místnosti.

Neznalost nebo nedbalost?

Při provozu plynového spotřebiče dochází k spotřebovávání kyslíku. Pokud je kyslíku dostatek, molekula uhlíku se hořením přeměňuje na oxid uhličitý. Při nedostatečné cirkulaci čerstvého vzduchu, dochází k spotřebování kyslíku a molekula uhlíku se přeměňuje jednak na oxid uhličitý a jednak na velmi jedovatý oxid uhelnatý. Za nepříznivých povětrnostních podmínek může dojít ke zpomalení odtahu spalin, či dokonce obrácení komínového tahu. Pokud je venkovní teplota příliš vysoká, dochází ke zhoršení komínového tahu. Tento tah je totiž závislý na rozdílu teplot. Obecně platí zásada, že čím větší rozdíl teplot, tím lepší komínový tah. Horké spaliny v komíně, mají nižší hustotu než venkovní vzduch, jsou proto vytlačovány a stoupají komínem vzhůru a na jejich místo je zase tlačen („nasáván“) čerstvý vzduch. Nedostatečný odtah spalin nemusí být způsoben jen rozdílem teplot, ale také ucpáním průchodu spalinových a komínových cest

Nebezpečný trend

Současný trend v omezování tepelných ztrát vede k tomu, že lidé utěsní okna a dveře svého obydlí takovým způsobem, že se nedostává vzduchu pro spalování v plynovém spotřebiči. Proto, je důležité při jakýchkoliv stavebních úpravách (např. výměna vnitřních dveří a oken za plastové) mít na paměti, že každý plynový spotřebič, ve kterém dochází ke spalování paliva, musí mít zajištěný i dostatečný přívod vzduchu.

Poznáme to vůbec?

Poznat otravu oxidem uhelnatým je někdy velmi obtížné i pro profesionála. Protože většina příznaků otravy CO jsou zaměnitelné s jinými onemocněními – nachlazením, počínající virovou infekcí, střevními problémy, otravou jídlem apod. V závislosti na koncentraci CO a doby pobytu v zamořeném prostředí, dochází k rozvoji různých příznaků. Například obvyklé jsou mírnější příznaky jako nevolnost, únava, malátnost, zvracení, bolesti hlavy nebo na hrudi, závratě, slabost či psychické příznaky. Při závažnějším stupni, dochází k poruše vědomí a při navázání vice než 60% hemoglobinu, nastává smrt.

Jak provést první pomoc při otravě oxidem uhelnatým?

V první řadě je potřeba zajistit postiženému dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Pokud se nachází v místnosti, kde je zvýšená koncentrace CO, ihned jej vyneste na čerstvý vzduch. Ve chvíli, kdy postižený upadne do bezvědomí, je potřeba provést podpůrné dýchání, případně resuscitaci, a to tím způsobem, že na každé dva vdechy do úst stlačíte 30x postiženému hrudník. V každém případě je potřeba urychleně zavolat lékaře. Zejména při těžkých otravách, jde doslova o vteřiny. Proto se zavoláním záchranné služby neotálejte.

Klíčová je prevence

Oxid uhelnatý není cítit a otrava probíhá pomalu a nenápadně. Proto je zcela zásadní prevence. Klíčová je zejména pravidelná servisní a revizní prohlidka. Servisní prohlídka plynového spotřebiče, by se měla provádět každoročně dle zákona a nejlépe před zahájením topné sezony. Péče o svoji bezpečnost a osob blízkých by měla být jedním ze základních priorit a odpovědností každého člověka. Proto by se měl každý zamyslet, jestli investuje do levnějšího spotřebiče nebo si připlatí za kvalitnější výrobek, který je již vybaven speciálními čidli, které při úníku spalin spotřebič odstaví a upozorní uživatele na vážnou závadu. Pří výběru plynového spotřebiče dbejte především na úrověn poskytovaného servisu. Ten může provádět pouze osoba nebo organizace s dostatkem zkušeností a platnými odbornými oprávněními, které ukládá zákon. Informace o správné instalaci a požadavcích pro provoz a revize spotřebičů jsou uvedeny v návodu výrobce.

 

Radek Klásek, Reacon corporation s.r.o.