Vitosol 300-TM

Ikona
Vitosol 300-TM: typ SP3C

Vysoce výkonný kolektor Vitosol 300-TM patří k nejefektivnějším modelům na trhu a jeho použití se doporučuje především v omezených prostorových podmínkách.

 • Vysoce účinný vakuový trubicový kolektor na principu Heatpipe s teplotním odpojováním vakuových trubic ThermProtect pro vysokou provozní bezpečnost.
 • Dlouhá životnost díky nízkým stagnačním teplotám jednotlivých kolektorů a zabránění tvorbě páry.
 • Absorpční plochy odolné proti znečištění s vysoce selektivní povrchovou úpravou jsou integrovány do vakuové trubice.
 • Efektivní prostup tepla přes dvojtrubkový výměník tepla Doutec z mědi, který zcela obepíná kondenzátor.
 • Optimální nasměrování absorbéru proti slunci pomocí otočných trubic.
 • Ochrana před přehřátím v případě delších fází silného slunečního záření.
 • Vysoce účinná tepelná izolace sběrače minimalizuje tepelné ztráty.
 • Jednoduchá a rychlá montáž pomocí montážního a spojovacího systému.
 • Produkt je registrován ve státních dotačních programech.

(s DPH 21%)

Kč (bez DPH)

Skladem

Vakuový trubicový kolektor

Díky individuálnímu nasměrování absorbéru o +/– 25 stupňů poskytuje nadprůměrný užitek také při méně příznivých polohách slunce. Solární kolektor umožňuje na poloze nezávislou a tím obzvláště flexibilní montáž a je koncipován pro rodinné i bytové domy.

Výmenník tepla Duotec

Kolektor pracuje na základě principu Heatpipe, při kterém neproudí solární médium přímo v trubici. Místo toho cirkuluje v měděné trubce pod absorbérem teplonosné médium, které se během slunečního záření odpařuje a teplo je odevzdáváno výměníkem tepla Duotec na solární médium. Tento způsob zaručuje optimální přenos tepla.

Dlouhá životnost

Jsou zde použity velmi kvalitní materiály odolné vůči korozi, například sklo, hliník, meď a ušlechtilá ocel. Absorbér je integrovaný do vákuové trubice. To ho chrání před povětrnostními vlivy a zabezpečí trvale vysoké využití energie.

Technologie ThermProtect

Disponuje automatickým teplotním vypínáním ThermProtect, které zabraňuje přehřátí kolektorů při sníženém odběru tepla a silném slunečním žáření. Tím je Vitosol 300-TM vhodný také pro budovy, které nejsou v provozu po celý rok, například pro obytné domy po dobu dovolených.

Mám dotaz na tento produkt
Tel

Nevíte si rady?

Zavolejte nám. Postaráme se o vás včetně servisu.

Technické parametry

Typ kolektoru SP3C vakuový trubicový
Plocha kolektoru 1,98 / 2,36 / 4,62 m²
Plocha absorbéru 1,25 / 1,51 / 3,03 m²
Počet trubic 1,25 m² (1 balení) 10 ks
Počet trubic 1,51 (1 balení) 12 ks
Počet trubic 3,03 m² (1 balení) 24 ks
Celková plocha 1,98 m² (1,25 m²)
Plocha absorbéru 1,26 m² (1,25 m²)
Plocha apertury 1,33 m² (1,25 m²)
Šířka 885 mm (1,25 m²)
Výška 2241 mm (1,25 m²)
Hloubka 150 mm (1,25 m²)
Optická účinnost (Absorbér) 79,2 % (1,25 m²)
Koeficient ztráty tepla k1 (Absorbér) 1,512 W/(m² x K) (1,25 m²)
Koeficient ztráty tepla k2 (Absorbér) 0,027 W/(m² x K²) (1,25 m²)
Tepelná kapacita 6,08 kJ/(m² x K) (1,25 m²)
Hmotnost 33 kg (1,25 m²)
Objem kapaliny (teplonosná) 0,75 litrů (1,25 m²)
Max. klidová teplota 150 °C
Přípustný provozní tlak v kolektoru 6 / 6,0 bar / MPa
Připojení na připojovací sadu 22 mm
Účinnost kolektorů 68 % (1,25 m²)
Optická účinnost 74 % (1,25 m²)
Faktor úhlové korekce 0,98
Podrobnější informace viz. technický list a na vyžádání

Ke stažení

VIESSMANN

Se společností Viessmann spolupracujeme již řadu let. Tato německá společnost je předním mezinárodním výrobcem systémů vytápěcí, chladicí a klimatizační techniky, založená roku 1917. Stejně jako my, Viessmann je rodinným podnikem, a proto klade důraz na zodpovědné jednání nejen vůči svým zákazníkům, ale i vůči životnímu prostředí. I v budoucnu chce Viessmann patřit k těm, kteří přinášejí nové inovační techniky a postupy ohledně vytápěcích i chladících systémů.

Během mnoha let naší spolupráce jsme si vybudovali silný obchodní vztah, a Viessmann se stal naším hlavním obchodním partnerem. Díky této spolupráci jsme schopni nabízet ty nejlepší a nejkvalitnější řešení pro domácnosti i komerční budovy.

Popis výrobků

Vitosol 300-TM, typ SP3C, lze montovat na šikmou střechu, plochou střechu, na fasády nebo na volném prostranství. Na šikmých střechách mohou být namontovány kolektory jak podélně (vakuové trubice svírají pravý úhel s hřebenem střechy), tak příčně (vakuové trubice jsou položeny rovnoběžně s hřebenem střechy).

V každé vakuové trubici je integrován absorbér s vysoce selektivním povlakem. Absorbér zaručuje vysokou absorpci slunečního záření a nízké emise tepelného záření. Na absorbéru je namontována tepelná trubice, která je naplněna odpařující se kapalinou. Tepelná trubice je připojena ke kondenzátoru. Kondenzátor je umístěn ve výměníku tepla s dvojitými trubkami Duotec z mědi.

Jedná se o tzv. „suché připojení“, tzn. že otáčení nebo výměna vakuových trubek je možná i u naplněného zařízení pod tlakem. Teplo je přenášeno z absorbéru na tepelnou trubici. Tím se vypařuje kapalina. Pára stoupá do kondenzátoru. Prostřednictvím výměníku tepla s dvojitými trubkami, ve kterém je uložen kondenzátor, je teplo odevzdáváno kolem proudící teplonosné kapalině. Tím pára kondenzuje. Kondenzát stéká zpět dolů do tepelné trubice a postup se opakuje.

Aby byla zaručena cirkulace odpařující se tekutiny ve výměníku tepla, musí být úhel sklonu k horizontále větší než nula. Otáčením vakuových trubek kolem osy lze absorbéry optimálně nasměrovat ke slunci. Vakuové trubice jsou otočné o 25° bez zastínění těchto ploch absorbérů.

Do jednoho konektorového pole je možno spojit až 15 m2 plochy absorbérů. Za tímto účelem jsou dodávány pružné spojovací trubky těsněné pomocí O-kroužků. Spojovací trubky se zakryjí krytem s tepelnou izolací.

Připojovací sada se šroubeními, která jsou vybavená svěrnými kroužky, umožňuje jednoduché spojení kolektorového pole s trubkami solárního okruhu. Čidlo teploty kolektoru se montuje do jímky na výstupní trubce výměníku v připojovací skříňce kolektoru. Kolektory mohou být použity i v blízkosti pobřeží.

Stav při dodání

Zabaleno v samostatných kartónech:

Připojovací těleso s montážními profily, 1,26 m² – 10 vakuových trubic v jednom balení

Připojovací těleso s montážními profily, 1,51 m² –  12 vakuových trubic v jednom balení

Připojovací těleso s montážními profily, 3,03 m² – 24 vakuových trubic v jednom balení

ThermProtect

Ploché kolektory Vitosol-FM se vyznačují svým jedinečným povrchovým povlakem absorbéru. Tento povlak mění své optické vlastnosti v závislosti na teplotě. V normálním rozsahu teplot solárního zařízení mají kolektory tytéž výkonnostní parametry jako běžné solární kolektory.

Jakmile však solární zásobník dosáhne požadovaného stavu nabití, způsobí nadbytek solární energie nárůst teploty kolektorů. Pokud teplota kolektoru překročí spínací teplotu absorbéru, přizpůsobí se výkon automaticky sníženému odběru tepla. Při zastavení zařízení dosahuje teplota v kolektoru max. klidové teploty 145 °C.

Pokud teplota kolektoru poklesne, dojde opět k nárůstu výkonu. Solární zařízení se spínajícími plochými kolektory umožňuje bezpečné zamezení tvorby páry při současném přizpůsobení tlaku v zařízení. Tento způsob je proto šetrný jak k součástem zařízení (čerpadlu, zpětným klapkám, expanzní nádobě atd.), tak k teplonosné kapalině. Výsledkem je vyšší spolehlivost a životnost systému.

U spínajících kolektorů platí co do hospodárnosti tatáž pravidla pro dimenzování, jako je tomu u běžných plochých kolektorů. Má-li však být dosaženo vyššího stupně solárního pokrytí, lze z důvodu nižších konečných teplot kolektorovou plochu předimenzovat.

Ověřená kvalita

Kolektory splňují požadavky ekologické značky „Modrý anděl“ podle RAL UZ 73.
Odzkoušen podle Solar-KEYMARK dle ČSN EN 12975 nebo ISO 9806.

Značka CE podle stávajících směrnic ES.

Stanovený rozsah použití

Výrobek se smí podle zamýšleného používání instalovat a provozovat v uzavřených systémech podle ČSN EN 12828 / DIN 1988 resp. solárních zařízeních podle ČSN EN 12977 se zohledněním příslušných montážních, servisních návodů a návodu k použití. Zásobníkový ohřívač vody je určen výhradně pro zásobení a ohřev vody splňující požadavky na kvalitu pitné vody, akumulační zásobník topné vody je určen výhradně pro plnicí vodu splňující požadavky na kvalitu pitné vody. Solární kolektory se smí provozovat výhradně s teplonosnými kapalinami schválenými výrobcem.

Použití ve shodě s ustanovením předpokládá, že byla provedena pevná instalace ve spojení se schválenými součástkami specifickými pro zařízení. Komerční nebo průmyslové použití k jinému účelu než pro vytápění budov nebo k ohřevu pitné vody platí jako použití odporující stanovenému účelu použití. Použití přesahující tento rámec musí být výrobcem schváleno případ od případu. Nesprávné použití výrobku resp. neodborná obsluha (např. otevřením přístroje provozovatelem zařízení) je zakázáno a vede k vyloučení ze záruky. Nesprávné použití znamená také, pokud dojde ke změně součástek systému v jejich zamýšlené funkci (např. přímým ohřevem pitné vody v kolektoru).

Musí být dodržovány zákonná určení, obzvláště týkající se hygieny pitné vody.

Novinky ze světa Reaconu

Jaký typ vytápění domácnosti je pro vás ten pravý?

Jaký typ vytápění domácnosti je pro vás ten pravý? Přemýšlíte, jaký způsob vytápění obytných prostor je pro vás ideální? Dnešní trh nám nabízí širokou nabídku alternativ vytápění, přičemž se každá z nich vyznačuje určitými specifiky. Následující přehled vám pomůže zjistit, co byste měli při vybírání topného systému zvážit a který typ vytápění vám bude vyhovovat […]

Přečíst

Máte zájem o tento produkt?

Neváhejte nás kontaktovat, naši odborníci Vám rádi poradí a pomohou vybrat to správné řešení

Produkty

Podobné produkty

Viessmann Vitosol 300-TM

Solární sestava Vitosol 300-TM

Solární systémy
Skladem
Solární sestava pro ohřev pitné vody Vitosol 300-TM s trubicovými kolektory typ SP3C, čerpací stanicí Solar Divicon a s regulací Vitosolic 100 / modul SDIO/SM1A a bivalentním zásobníkem o objemu 300 a 400 litrů.
 • Vitosol 300-TM SP3C
 • Vitosol 300-TM SP3C
 • Vitosol 300-TM SP3C
 • Vitosol 300-TM SP3C
 • Vitosol 300-TM SP3C
 • Vitosol 300-TM SP3C
Logo