Kotel VITODENS 100-W

Ikona
Vitodens 100-W: 4,7 až 35 kW.

Vitodens 100-W lze díky kompaktním rozměrům, nízké hmotnosti a minimální hlučnosti snadno instalovat i v obytné místnosti.

 • Ve variantě topného (pouze pro topení) a kombinovaného kotle (ohřev TUV externím zásobníkem)
 • Normovaný stupeň využití: až 98 % (Hs)/109 % (Hi)
 • Výměník tepla Inox-Radial s 10letou zárukou
 • Modulační rozsah až 1:6
 • Modulovaný válcový hořák MatriX s dlouhou životností
 • Jednoduchá obsluha pomocí podsvíceného LCD dotykového displeje.
 • Kotel splňuje požadavky státních dotačních programů
 • Třída energetické účinnosti: A
Ikona

Produkt pouze s instalací

Sleva 6%

Produkt je nabízen pouze s naší odbornou instalací, díky které získáte jistotu kvalitní práce a nejlepší možné ceny. Instalaci provádíme pouze pro Jihomoravský a Zlínský kraj a po splnění podmínek pro uplatnění snížení sazby na 15% DPH. Více informací

Od 52 648 Kč (s DPH 15%)

Od 55 395 Kč (s DPH 21%)

Od 45 781 Kč (bez DPH)

Skladem

Varianty

Ikona

S tabulkou lze pohybovat do stran

Kat. číslo Název Typ Výkon Provoz Cena bez DPH Poptat
B1HC025 Vitodens 100-W topný 4,7 - 19 kW Konstantní 45 781 Kč Poptat
B1HC026 Vitodens 100-W topný 4,7 - 26 kW Konstantní 48 963 Kč Poptat
B1HC027 Vitodens 100-W topný 5,9 - 35 kW Konstantní 50 113 Kč Poptat
B1HC346 Vitodens 100-W topný 4,7 - 19 kW Ekvitermní 50 426 Kč Poptat
B1HC347 Vitodens 100-W topný 4,7 - 26 kW Ekvitermní 53 533 Kč Poptat
B1HC348 Vitodens 100-W topný 5,9 - 35 kW Ekvitermní 54 625 Kč Poptat
B1KC021 Vitodens 100-W kombinovaný 4,7 - 26 kW Konstantní 48 992 Kč Poptat
B1KC022 Vitodens 100-W kombinovaný 5,9 - 35 kW Konstantní 50 816 Kč Poptat
B1KC148 Vitodens 100-W kombinovaný 4,7 - 26 kW Ekvitermní 53 533 Kč Poptat

Sestava kondezačního kotle a zásobníku vody

(Kondenzační topný kotel na plyn včetně připojovacích armatur, montážních dílů, zásobníkového ohřívače vody Vitocell 100-W, plynového kohoutu a čidla teploty zásoníku).

Kat. číslo Název Výkon Objem Cena bez DPH
B1HC059 Vitodens 100-W a Vitocell 100-W (CUGA) 19 kW 100 litrů 61 380 Kč
B1HC060 Vitodens 100-W a Vitocell 100-W (CUGA) 26 kW 100 litrů 64 430 Kč
B1HC061 Vitodens 100-W a Vitocell 100-W (CUGA) 35 kW 100 litrů 65 620 Kč
B1HC068 Vitodens 100-W a Vitocell 100-W (CUGA) 19 kW 120 litrů 65 340 Kč
B1HC069 Vitodens 100-W a Vitocell 100-W (CUGA) 26kW 120 litrů 68 450 Kč
B1HC060 Vitodens 100-W a Vitocell 100-W (CUGA) 35 kW 120 litrů 69 600 Kč

Rychlá a jednoduchá výměna

Modernizace vytápěcího systému v bytových a rodinných domech vyžaduje většinou nákladné sanační práce. Plynové kondenzační kotle Vitodens firmy Viessmann umožňují rychlou a jednoduchou výměnu dosavadních již zastaralých kotlů. Přitom dochazí k výměně všech stavajicích klasických nekondenzačních kotlů jedné spalinové cesty moderními kondenzačními jednotkami.

Mimořádně komfortní servis a údržba

Hydraulická jednotka AquaBlock s multikonektorovým systémem: všechny komponenty, které jsou důležité pro provedení údržby, jsou snadno přístupné zepředu. To platí i pro jejich případnou výměnu.

Hořák MatriX z ušlechtilé oceli

Modulovaný hořák MatriX z vlastního vývoje a vlastní výroby má díky koncepci MatriX z ušlechtilé oceli  konstantně vysokou energetickou efektivitu a je bezpečný z hlediska budoucnosti. Hořák se optimalně přizpůsobuje výměníku tepla.

Vysoký komfort dodávky teplé vody

Kombinovaný kotel dosahuje vysoký odběrný výkon a konstantní hodnoty díky elektronické regulaci teploty.

Mám dotaz na tento produkt
Tel

Nevíte si rady?

Zavolejte nám. Postaráme se o vás včetně servisu.

Technické parametry

Výkon kotle 50/30°C (ČSN EN 15502-1): 4,7 až 35 kW
Výkon kotle 80/60°C (ČSN EN 15502-1): 4,3 až 32 kW
Normovaný stupeň využití: 98 % (Hs)
Délka: 350 mm
Šířka: 400 mm
Výška: 700 mm
Výška s kolenem kouřovodu 860 mm
Max. množství kondenzátu (DWA-A 251) 2,5 až 4,6 l/h (podle výkonové varianty)
Váha topného kotle: 35 až 37 kg (podle výkonové varianty)
Váha kombinovaného kotle: 36 až 38 kg (podle výkonové varianty)
Hladina akustického výkonu (ČSN EN ISO 15036-1) 42 až 51 dB(A) (podle výkonové varianty)
Energetická třída účinnosti - topení: A
Energetická třída účinnosti - ohřev vody A
Stupeň krytí IP X4 podle ČSN EN 60529
Palivo: zemní plyn
Umístění: na stěnu

Ke stažení

VIESSMANN

Se společností Viessmann spolupracujeme již řadu let. Tato německá společnost je předním mezinárodním výrobcem systémů vytápěcí, chladicí a klimatizační techniky, založená roku 1917. Stejně jako my, Viessmann je rodinným podnikem, a proto klade důraz na zodpovědné jednání nejen vůči svým zákazníkům, ale i vůči životnímu prostředí. I v budoucnu chce Viessmann patřit k těm, kteří přinášejí nové inovační techniky a postupy ohledně vytápěcích i chladících systémů.

Během mnoha let naší spolupráce jsme si vybudovali silný obchodní vztah, a Viessmann se stal naším hlavním obchodním partnerem. Díky této spolupráci jsme schopni nabízet ty nejlepší a nejkvalitnější řešení pro domácnosti i komerční budovy.

Stav při dodání

 • Modulovaný válcový hořák MatriX
 • Regulace pro provoz s konstantní teplotou a pro ekvitermně řízený provoz
  Pro ekvitermně řízený provoz je dodatečně k čidlu venkovní tep loty potřebný hodinový termostat nebo spínací hodiny (příslušenství)
 • Bezpečnostní armatury, expanzní nádoba (8 l)
 • Oběhové čerpadlo a 3-cestný přepínací ventil
 • S potrubím a kabely, připraveno k okamžitému připojení
 • Připojovací nástavec kotle

Připraven pro provoz na zemní plyn. Přestavba v rámci plynových skupin E/LL je možná.
Pro přestavbu na zkapalněný plyn je nutná přestavovací sada.

Přehled typů

Plynový kondenzační kombinovaný kotel Vitodens 100-W, pro provoz na konstantní teplotu – jak pro topení, tak pro ohřev teplé užitkové vody  (Kat. číslo: B1KC021, B1KC022).

Plynový kondenzační kombinovaný kotel Vitodens 100-W – jak pro topení, tak pro ohřev teplé užitkové vody. S čidlem venkovní teploty a pokojovým termostatem Vitotrol 100 OT, pro ekvitermní provoz (Kat. číslo: B1KC148, B1KC149).

Plynový kondenzační topný kotel Vitodens 100-W, pro provoz na konstantní teplotu – pouze pro topení (Kat. číslo: B1HC025, B1HC026, B1HC027).

Plynový kondenzační topný kotel Vitodens 100-W – pouze pro topení. S čidlem venkovní teploty a pokojovým termostatem Vitotrol 100 OT, pro ekvitermní provoz (Kat. číslo: B1HC346, B1HC347, B1HC348).

Odvod kondenzátu a neutralizace

Během topného provozu vzniká v kondenzačním kotli a v kouřovodu kondenzát s hodnotami pH v rozmezí 4 a 5. Kondenzát musí být odváděn podle předpisů. V pracovní listině DWA-A 251 „Kondenzát z kondenzačních kotlů“, který je zpravidla základem komunální vyhlášky o odpadních vodách, jsou uvedeny podmínky pro zavádění kondenzátu z kondenzačních kotlů do veřejné kanalizace.

Kondenzát vytékající z kondenzačních kotlů Vitodens odpovídá svým složením požadavkům pracovního listu DWA-A 251. Odvod kondenzátu k přípojce kanálu musí být volně přístupný k nahlédnutí.

Tento odvod musí být instalován se spádem a se zápachovým uzávěrem a být opatřen příslušnými zařízeními na odběr vzorku. K odvodu kondenzátu se smějí používat pouze korozivzdorné materiály (např. hadice s textilní vložkou).

Kromě toho se na trubky, spojovací kusy atd. nesmí používat žádné pozinkované materiály ani materiály obsahující měď. Na odtoku kondenzátu je namontován sifon, aby nemohlo dojít k úniku spalin.

Podle místních předpisů pro odpadní vody a/nebo zvláštních technických podmínek mohou být zapotřebí odlišná provedení odchylující se od výše uvedených pracovních listů.
Před instalací je účelné kontaktovat včas komunální úřad kompetentní pro otázky týkající se odpadních vod a informovat se o místních ustanoveních.

Stanovený rozsah použití

Přístroj se smí podle zamýšleného používání instalovat a provozovat v uzavřených topných systémech dle ČSN EN 12828 se zohledněním příslušných montážních, servisních návodů a návodu k použití. Je určen výhradně k ohřevu topné vody v kvalitě pitné vody.

Použití ve shodě s ustanovením předpokládá, že byla provedena pevná instalace ve spojení se schválenými součástkami specifickými pro zařízení. Komerční nebo průmyslové použití k jinému účelu než pro vytápění budov nebo k ohřevu pitné vody platí jako použití odporující stanovenému účelu použití. Použití přesahující tento rámec musí být výrobcem schváleno případ od případu.

Nesprávné použití přístroje resp. neodborná obsluha (např. otevřením přístroje provozovatelem zařízení) je zakázáno a vede k vyloučení ze záruky. Chybné použití je také tehdy, pokud jsou součásti topného systému pozměněny v jejich funkci ve shodě s ustanovením (např. uzavřením vedení spalin a přiváděného vzduchu).

Informace o výrobku

Vitodens 100-W, typ B1HC, B1KC

Kotel je přednastavený pro provoz na zemní plyn.

Kotel Vitodens 100-W se smí dodávat pouze do zemí uvedených na typovém štítku. Pro dodávky do zemí na typovém štítku neuvedených si musí autorizovaný odborný podnik z vlastní iniciativy vyžádat samostatné schválení v souladu s příslušnými právními ustanoveními dané země.

Novinky ze světa Reaconu

Jak funguje kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel je svým konstrukčním provedením a principem fungování určený na účinné vytápění domácností, kancelářských prostor a jiných objektů. Kondenzační kotel je vhodnou volbou nejen pro novostavby, ale i starší budovy, kde je možné jeho instalací ušetřit nemalé finančně prostředky.

Přečíst

  Máte zájem o tento produkt?

  Neváhejte nás kontaktovat, naši odborníci Vám rádi poradí a pomohou vybrat to správné řešení


  Podobné produkty

  Novinka

  Kotel Vitodens 200-W

  Kotle
  Skladem
  Nástěnný plynový topný a kombinovaný (průtokový) kondenzační kotel o výkonu 1,9 až 32 kW s Wi-Fi rozhraním.
  • Vitodens 200-W
  • Vitodens 200-W
  • Vitodens 200-W
  • Vitodens 200-W
  • Vitodens 200-W
  • Vitodens 200-W
  • Vitodens 200-W
  • Vitodens 200-W
  • Vitodens 200-W
  • Vitodens 200-W
  • Vitodens 200-W
  • Vitodens 200-W
  • Vitodens 200-W
  • Vitodens 200-W
  Logo
  Produkt se právě připravuje

  Kotel Bluehelix TECH RRT

  Kotle
  Skladem
  x
  Logo
  Produkt se právě připravuje

  Kotel Bluehelix Prima

  Kotle
  Skladem
  x
  Logo
  Produkt se právě připravuje

  Kotel Bluehelix RRT PRO

  Kotle
  Skladem
  x
  Logo