Informace pro uplatnění snížené sazby DPH

Plánujete montážní práce tepelných zařízení, na již dokončené stavbě? Splňuje Váš dům definici stavby pro bydlení nebo stavby pro sociální bydlení, podle ustanovení §48 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

 

Stavbami pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí:

 

 • Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby, se uplatní snížená sazba daně. Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení.

 

 • Stavbami pro sociální bydlení se rozumí:
          • byt pro sociální bydlení,
          • dům pro sociální bydlení,

 

 • Bytem pro sociální bydlení se rozumí byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných částech domu.

 

 • Rodinným domem pro sociální bydlení se rozumí rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu.

 

Vyhovuje Váš dům jedné z definic? V tom případě pro Vás máme skvělou zprávu. Ze zákona jste totiž oprávněni uplatnit 15 % sníženou sazbu DPH.

Jedinými podmínkami pro obdržení snížené sazby DPH je podepsání čestného prohlášení, a zakoupení patřičného příslušenství společně s montáží. Sníženou sazbu DPH pak lze uplatnit na všechno příslušenství, které je s tepelným systémem spojeno (například topenářský materiál).

A co si můžeme pod stavebními a montážními pracemi představit? Snížená sazba se může uplatnit u přístavby, nástavby nebo rekonstrukcích. Také se vztahuje na opravy po montáži, jako je malování, výměna podlahových krytin nebo čištění odpadních trubek.

Pokud spadáte do jedné z výše jmenovaných kategorií, byla by škoda tuto možnost nevyužít. Pokud máte jakékoliv otázky, nebo si nejste jisti, zda splňujete podmínky, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám se vším pomůžeme a poradíme. Společně to zvládneme.