Ohřívač vody Vitocell 100-W typ CVE

Ikona
Vitocell 100-B - typ CVE (300 l)

Bivalentní zásobníky pro ohřev TV pracují pro ohřev pitné vody se separátními topnými spirálami. Pitná voda bude doplňkově ohřívána topným kotlem přes topnou spirálu umístěnou v horní části a el. topnou vložkou EHE ve spodní části.

 • Bivalentní zásobníkový ohřívač vody s elektrickou topnou vložkou pro ohřev s nadbytečným proudem a výměníkem tepla pro dohřev topným kotlem.
 • Nádrž zásobníku s antikorozní úpravou, z oceli a s povrchovým smaltováním Ceraprotect.
 • Dodatečná katodická ochrana v podobě hořčíkové anody.
 • Vysoký komfort přípravy teplé vody rychlým rovnoměrným ohřevem díky nadměrně dimenzovaným topným spirálám.
 • Suchá elektrická topná vložka pro ohřev bez tvorby vodního kamene díky malému zatížení plochy.
 • Při výměně elektrické topné vložky není potřebné vypuštění zásobníkového ohřívače vody.
 • Nahřátí celého vodního objemu přes topnou spirálu vedenou hluboko až na dno zásobníku.
 • Nízké ztráty tepla díky vysoce efektivní celkové tepelné izolaci.
 • Energetická třída C.

Od 56 338 Kč (s DPH 21%)

Od 46 560 Kč (bez DPH)

Není skladem

Varianty

Ikona

S tabulkou lze pohybovat do stran

Kat. číslo Název Typ Objem Cena bez DPH Poptat
Z022178 Vitocell 100-W CVE s e. vložkou 0,05 až 2,7 kW, poč. energie a modulem výkonu reg. 300 l 83 810 Kč Poptat
Z022177 Vitocell 100-W CVE s el. vložkou 2,7 kW 300 l 46 560 Kč Poptat

Bivalentní zásobníky pro ohřev TV

Bivalentní zásobníky pro ohřev TV pracují pro ohřev pitné vody se separátními topnými spirálami, které budou připojeny přímo na solární systém. Pitná voda bude doplňkově ohřívána topným kotlem přes topnou spirálu umístěnou v horní části.

Vitocell 100-W CVE

Elektroměr díky senzorům stanoví, zda je k dispozici přebytečná elektrická energie. Informace je dále předávána pomocí spojení k modulu regulace výkonu. Modul regulace výkonu plynule odvádí přebytečný proud k elektrické topné vložce EHE ve Vitocell 100-W, typ CVE. Pokud není k dispozici žádný přebytečný proud, může být pitná voda ohřívána topnou spirálou topným kotlem.

Ceraprotect

Vnitřní povrch zásobníku pro ohřev teplé vody zásadně rozhoduje o hygieně ohřevu pitné vody. Viessmann proto sází na dva kvalitativní koncepty: Na smaltování Ceraprotect pro bezpečnou, trvalou ochranu před korozí v rodině produktů Vitocell 100.

Mám dotaz na tento produkt
Tel

Nevíte si rady?

Zavolejte nám. Postaráme se o vás včetně servisu.

Technické parametry

Typ CVE el. topnou vložkou EHE pro ohřev přebytků z FVE a topnou spirálou k dohřevu topným kotlem
Objem zásobníku 300 l
Jmenovitý výkon el. vložky EHE 2,7 kW
Jmenovité napětí 1/N/400 V/50 Hz
Jmenovitý proud 11,7 A
Délka 631 mm
Šířka 860 mm
Výška 1704 mm
Hmotnost (izolace + vložka EHE) 134 kg
Celková provozní hmotnost 434 kg
Objem pohotovostní části Vaux 121 l
Tepelná izolace tuhá polyuretanová pěna
Stupeň krytí IP 21
Umístění na zem
Energetická třída účinnosti C
Podrobnější technické parametry viz. technický list

Ke stažení

VIESSMANN

Se společností Viessmann spolupracujeme již řadu let. Tato německá společnost je předním mezinárodním výrobcem systémů vytápěcí, chladicí a klimatizační techniky, založená roku 1917. Stejně jako my, Viessmann je rodinným podnikem, a proto klade důraz na zodpovědné jednání nejen vůči svým zákazníkům, ale i vůči životnímu prostředí. I v budoucnu chce Viessmann patřit k těm, kteří přinášejí nové inovační techniky a postupy ohledně vytápěcích i chladících systémů.

Během mnoha let naší spolupráce jsme si vybudovali silný obchodní vztah, a Viessmann se stal naším hlavním obchodním partnerem. Díky této spolupráci jsme schopni nabízet ty nejlepší a nejkvalitnější řešení pro domácnosti i komerční budovy.

Modul regulace výkonu

Funkce

Pokud je u napájecího síťového bodu k dispozici nadměrný proud, aktivuje modul regulace výkonu elektrickou topnou vložku a plynule reguluje její výkon (0,05 až 2,7 kW). Zásobníkový ohřívač vody je ohříván tak dlouho, až je dosaženo požadované teploty na regulátoru teploty elektrické topné vložky. Pokud není k dispozici proud, elektrická topná vložka se modulem regulace výkonu vypne. Pitná voda v zásobníkovém ohřívači vody musí být v případě potřeby ohřáta topnou spirálou topným kotlem.

Komfortní funkce:

Nezávisle na aktuálním nastavení bude po dobu 1 hodiny na elektrickou topnou vložku přenášeno 100 % proudu. A to i tehdy, pokud není vyráběn žádný nebo nedostatečné množství vlastního proudu. Komfortní funkce se automaticky ukončí po 1 hodině.

Stav při dodání

Vitocell 100-B, typ CVE

Objem 300 l

Zásobníkový ohřívač vody z oceli se smaltováním Ceraprotect
k ohřevu pitné vody.

 • Navařená jímka (vnitřní průměr 16 mm) pro čidlo teploty zásobníku nebo regulátor teploty
 • Stavěcí nožky
 • Ochranná hořčíková anoda
 • Vestavěná elektrická topná vložka
 • Nasazená tepelná izolace

Barva PS pláště: Vitosilber

Další rozsah dodávky:

 • Elektroměr se 3 čidly proudu
 • Modul regulace výkonu

 

Záruka

Naše záruka na zásobníkový ohřívač vody předpokládá, že voda určená k ohřátí odpovídá kvalitě pitné vody dle platného nařízení o pitné vodě a že zařízení pro úpravu vody pracují bezporuchově.

Teplosměnná plocha

Teplosměnné plochy, bezpečné a odolné vůči korozi (pitná voda/ teplonosná kapalina) odpovídají provedení C podle DIN 1988-2.

Přípojka na straně pitné vody

Přípojka podle ČSN 736660

Pojistný ventil

Doporučujeme namontovat pojistný ventil nad horní hranu zásobníku. Tím je chráněn před znečištěním, zanesením vápenatými usa- zeninami a vysokou teplotou. Při práci na pojistném ventilu není třeba vyprazdňovat zásobníkový ohřívač vody.

Stanovený rozsah použití

Výrobek se smí podle zamýšleného používání instalovat a provozo- vat v uzavřených systémech podle ČSN EN 12828 / DIN 1988 resp. solárních zařízeních podle ČSN EN 12977 se zohledněním příslušných montážních, servisních návodů a návodu k použití. Zásobníkový ohřívač vody je určen výhradně pro zásobení a ohřev vody splňující požadavky na kvalitu pitné vody, akumulační zásobník topné vody je určen výhradně pro plnicí vodu splňující požadavky na kvalitu pitné vody. Solární kolektory se smí provozovat výhradně s teplonosnými kapalinami schválenými výrobcem.

Použití ve shodě s ustanovením předpokládá, že byla provedena pevná instalace ve spojení se schválenými součástkami specifickými pro zařízení. Komerční nebo průmyslové použití k jinému účelu než pro vytápění budov nebo k ohřevu pitné vody platí jako použití odporující stanovenému účelu použití. Použití přesahující tento rámec musí být výrobcem schváleno případ od případu.

Nesprávné použití výrobku resp. neodborná obsluha (např. otevřením přístroje provozovatelem zařízení) je zakázáno a vede k vyloučení ze záruky. Nesprávné použití znamená také, pokud dojde ke změně součástek systému v jejich zamýšlené funkci (např. přímým ohřevem pitné vody v kolektoru).

Musí být dodržovány zákonná určení, obzvláště týkající se hygieny pitné vody.

 

Máte zájem o tento produkt?

Neváhejte nás kontaktovat, naši odborníci Vám rádi poradí a pomohou vybrat to správné řešení

Produkty

Podobné produkty

Ohřívač vody Vitocell 100-B

Ohřívače
Není skladem
Stacionární bivalentní zasobníkový ohřívač vody Vitocell 100-B typ CVB/CVBB pro ohřev pitné vody ve spojení se solárními kolektory nebo topnými kotli o objemu 300 až 950 litrů
 • Vitocell 100-B
 • Vitocell 100-B
 • Vitocell 100-B
 • Vitocell 100-B
 • Vitocell 100-B
 • Vitocell 100-B
Logo

Ohřívač vody Vitocell 100-B

Ohřívače
Není skladem
Stacionární bivalentní zasobníkový ohřívač vody Vitocell 100-B typ CVBA pro ohřev pitné vody ve spojení se solárními kolektory nebo topnými kotli o objemu 250 až 500 litrů.
 • Vitocell 100-B
 • Vitocell 100-B
 • Vitocell 100-B
 • Vitocell 100-B
 • Vitocell 100-B
 • Vitocell 100-B
 • Vitocell 100-B
 • Vitocell 100-B
 • Vitocell 100-B
 • Vitocell 100-B
 • Vitocell 100-B
 • Vitocell 100-B
 • Vitocell 100-B
 • Vitocell 100-B
Logo
Viessmann

Ohřívač vody Vitocell 100-W / 100-V

Ohřívače
Není skladem
Stacionární zásobníkový ohřívač vody Vitocell 100-W typ CVA/CVAA/CVAA-A pro externí ohřev vody nástěnnými kotli i samostatnou elektrickou spirálou o objemu 160 až 950 l.
 • Vitocell 100-W / 100-V
 • Vitocell 100-W / 100-V
 • Vitocell 100-W / 100-V
 • Vitocell 100-W / 100-V
 • Vitocell 100-W / 100-V
 • Vitocell 100-W / 100-V
 • Vitocell 100-W / 100-V
 • Vitocell 100-W / 100-V
 • Vitocell 100-W / 100-V
 • Vitocell 100-W / 100-V
 • Vitocell 100-W / 100-V
 • Vitocell 100-W / 100-V
 • Vitocell 100-W / 100-V
 • Vitocell 100-W / 100-V
Logo

Ohřívač vody Vitocell 100-V

Ohřívače
Není skladem
Stacionární zásobníkový ohřívač vody Vitocell 100-V typ CVWA pro externí ohřev kondenzačními kotli a tepelnými čerpadli nebo i samostatnou elektrickou spirálou o objemu 300 až 500 l.
 • Vitocell 100-V
 • Vitocell 100-V
 • Vitocell 100-V
 • Vitocell 100-V
 • Vitocell 100-V / stříbrná
 • Vitocell 100-V
Logo